Forklaring av ditt kart

Under er en forklaring til ditt kart.

Du kan også booke en reading/lesing av ditt kart

Ved å klikke på PRISLISTE kan du lese mer om de ulike samtalene og finne informasjon og priser.
Ta gjerne kontakt!

Stine Fossheim - mob: 470 23 903 - fossheimstine@gmail.com 


Type

Hvilken energitype du er handler om hvilke senter som er definert i ditt kart. Finn hvordan du kan bruke din energi og ditt uttrykk!

Generator: Energitype, arbeidshesten. Gjør ting i rekkefølge A-B-C..osv 

 Åpen aura: folk trekkes mot deg, du må selv kjenne hva og hvem du responderer på. Gjør mer av det som gjør deg glad. 

Maifesterende Generator (MG): Er også en generator, en mer rastløs arbeidshest, med flere interesseområder. Mens en Generator gjør ting i rekkefølge så hopper en MG raskere fra A-B-Z (tilbake til) C. Gjør mer av det som gjør deg glad.

Åpen aura: folk trekkes mot deg, du må selv kjenne hva og hvem du responderer på.

Prosjektor: Naturlig guide. Behov for hvile og annerkjennelse fra omgivelsene. 

Fokusert og absorberende aura: folk kan føle intensiteten og bli ukomfortabel, venter du på invitasjon minskes motstanden.  

Manifestor: Setter igang ting. Tillat hvile mellom impulsene dine. Liker ikke å bli fortalt hva du skal gjøre. 

Lukket og avstøtende aura: folk kan trekke seg unna dersom du ikke informerer.

Reflektor: Speiler omgivelsene. Alle sentrene er åpen. 


Strategi

Dette er kanskje det viktigste å eksperimentere med. Enkelt, men også så vanskelig. Lytt til din indre autoritet.

To respond/ vent til kroppen responderer 
(Generator/Manifestor generator)

Wait for the invitation/vent på invitasjon (Prosjektor)

To inform, informer (Manifestor)

Wait a lunar Cycle/ vent en månesyklus (Reflektor) 


Not self theme

Kroppens egen varsellampe


Frustrasjon: Generator & Manifestor G.

Bitter: Prjosjektor

Sinne: Manifestor

Skuffet: Reflektor  


Indre autoritet

Hvor i kroppen du kan lytte for å ta gode valg for DEG. Aldri hode.


Solar Plexus/Emosjonell: Tid er din venn. Sov på store avgjørelser. (generator/MG/Prosjektor/Manifestor)

Sacral: Hør på lydene du lager. hmm...(nei) ehm...(ja) (Generator/MG)

Splenic/milt: stille intuisjon. Indre vite. (Prosjektor, Manifestor)

Ego/viljeshjerte: 1) Manifestert. Lytt til hva du sier uten å kontrollere hva du sier. (Manifestor, 21-45) 2)Prosjektert. Spør deg selv hva du vil. Vent til noen du stoler på inviterer deg. (Prosjektor,25-51)

Self-projected/G-senter: Lytt til hva du sier. (Prosjektor, kanaler mellom G-senter og hals)

No inner Authority/Environment: Miljøet du er i er viktig for deg. Omgås trygge mennesker som lytter til deg, uten å gi deg råd. Kan være lurt å ikke diskutere for å få råd, men lytt til egne tanker. (prosjektor, Ajna-hode &/el. hals)

Lunar Cycle: Vent 28 dager med store avgjørelser. (Reflektor) 


Profil

Vi kan ofte kjenne oss mer igjen i de menneskene med samme profil som oss selv

1) «Eksperten» Evig student-lære av å forstå.

2) Naturlig dyktig. Uten å forstå hva en selv er god på. Behov for tilbaketrekning.

3) Kriger profil. Erfare og oppleve alt som er i livet. Kan ikke bli fortalt noe, må lære av egne feil. Hver feil er en gullgruve.

1-3 Ser innover i seg selv.

4) Relasjon og nettverk er viktig for deg. Pleie det nettverket du lever i. Folkemennesker. Folk vil være og lære av deg,

5) Problemløser. Påvirker mer fremmede. Folk prosjekterer forventninger på deg. Er ikke alt man skal løse. Gode ledere.

6) Rollemodell. De første 30 år lever du som en 3'er. 30-50år sortere/rydde. Etter 50 år er man en god rollemodell etter all prøving og feiling.

4-6 For å nå ut til andre 


Definisjon

Hvordan din kropp "snakker sammen". Dine egenskaper kan være på ulike "øyer" og snakker ikke alltid sammen. Man kan få hjelp av andre til å bygge broer mellom dine senter/øyer. 

Single definisjon: Selvstendig, Hel følelse inni deg, God forståelse av hva som er definert og ikke definert av åpne senter.

Splitt definisjon: En følelse av to stemmer i hode, To definerte områder i kartet som ikke "snakker" sammen, Andre kan lage "bro" med sine porter og kanaler for deg.

Tripple definisjon: 3 definerte områder i ditt kart. Du har minimum 6 senter definert. Du har gjerne behov for ulike personer til å lage "bro" til dine områder i kartet og ikke bare èn person.

Qudropple definisjon: 8 eller 9 senter definert. 4 definerte områder/ "øyer" som ikke "snakker" sammen. 


Incarnation cross

Din livsoppgave

Du kan finne ditt cross/livsoppgave i linken under. 

https://loveyourhumandesign.com/incarnation-crosses/